/
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận điều khoản và điều kiện

Trang web của Deha Việt Nam dành cho mọi người dùng trên thế giới. Deha Việt Nam kiến tạo và duy trì trang web này với mục đích cung cấp thông tin. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này; tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan. Bạn đã đồng ý không gián đoạn hoặc cố gắng gián đoạn hoạt động của trang web này bằng bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng trang web này nếu bạn không chấp nhận những điều khoản này. 

Giấy phép hạn chế

Trang web này và toàn bộ nội dung trên trang web, bao gồm bằng sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác, là tài sản của Deha Việt Nam và được bảo vệ bởi luật bản quyền toàn cầu. Bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền trên toàn thế giới khi sử dụng trang web này.

Deha Việt Nam không cấp quyền trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông tin bí mật thương mại nào. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền, bán hoặc phân phối toàn bộ hoặc một phần của trang web này, trừ khi Deha Việt Nam cấp cho bạn quyền sử dụng hạn chế, không độc quyền, không thương mại của trang web này. 

Bạn không được sử dụng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ của trang web này để tạo ra một phần của một trang web mới hoặc khi bạn sử dụng liên kết trên Internet để tạo ra nó mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó từ Deha Việt Nam. 

Tuy nhiên, bất kỳ phần mềm và tài liệu khác có sẵn để tải xuống, truy cập hoặc sử dụng từ trang web này với các điều khoản, điều kiện và thông báo riêng sẽ tuân theo những điều khoản, điều kiện và thông báo đó.

Vi phạm bất kỳ một trong những thỏa thuận này sẽ dẫn đến chấm dứt tự động bất kỳ quyền được cấp cho bạn mà không cần thông báo trước. Mặc dù Deha Việt Nam cấm hành vi và nội dung như vậy trên trang web, bạn hiểu và đồng ý rằng Deha Việt Nam không thể chịu trách nhiệm cho nội dung được đăng trên trang web và bạn vẫn có thể tiếp xúc với những tài liệu như vậy, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn tạo, truyền tải hoặc hiển thị trong quá trình sử dụng trang web và về hậu quả của hành động của bạn (bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Deha Việt Nam có thể gánh chịu) khi làm như vậy.

Blog

Mục đích của những bài viết trên blog của Deha Việt Nam là chia sẻ thông tin với cộng đồng. Chúng tôi mời bạn gửi ý kiến hoặc bài viết để xem xét. Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ blog, chúng tôi cần làm rõ quyền và trách nhiệm của chúng ta liên quan đến dịch vụ này. Bằng cách truy cập, tạo hoặc đóng góp vào bất kỳ blog nào được lưu trữ trên trang web này, và nhận được dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ của blog và các điều khoản, điều kiện và chính sách sau đây, bao gồm cả các sửa đổi trong tương lai. Deha Việt Nam có quyền loại bỏ bất kỳ bình luận hoặc người dùng nào khỏi blog của Deha Việt Nam khi vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được liệt kê dưới đây.

 1. Bạn phải chấp nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung được đăng trên dịch vụ blog của Deha Việt Nam là trách nhiệm duy nhất của cá nhân đã đăng nội dung ban đầu. Bạn cũng hiểu rằng tất cả các ý kiến được người dùng trang web này biểu đạt chỉ thuộc về quyền cá nhân của họ và không đại diện cho Deha Việt Nam hay bất kỳ công ty liên kết nào.
 2. Bạn không được vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, bản quyền của Deha Việt Nam hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền pháp lý, bản quyền hình ảnh của Deha Việt Nam hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 3. Bạn không được vu khống, lạm dụng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử với Deha Việt Nam hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Bạn không được tạo một danh tính giả để đánh lừa người khác hoặc giả vờ là người khác trong tổ chức hoặc đại diện của bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào để sử dụng dịch vụ này. 
 5. Bạn không được đăng, xuất bản hoặc tải lên bất kỳ nội dung phi pháp nào có thể dẫn đến hành vi tội phạm như mại dâm trẻ em, giao dịch chất cấm theo quy định, gian lận, giao dịch tài khoản ngân hàng.
 6. Bạn không được sử dụng ngôn ngữ khiếm nhã, phân biệt chủng tộc hoặc có tính chất tình dục.
 7. Bạn không được tải lên hoặc cung cấp, các tệp chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, và không giới hạn, luật bản quyền hoặc nhãn hiệu, trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát quyền sở hữu đó hoặc đã nhận được sự đồng ý cần thiết để làm điều tương tự. 
 8. Bạn không được tổ chức bất kỳ cuộc thi hoặc xuất bản, lan truyền bất kỳ thông điệp chuyển tiếp nào.
 9. Bạn không được đăng hoặc xuất bản thông tin có tính chất thương mại nhằm quảng cáo một dịch vụ hoặc sản phẩm.
 10. Bạn không được sao chép và phân phối, tải lên các tệp chứa virus, mã, tệp tin hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình nào tương tự khác có thể gây hại cho phần mềm hoặc phần cứng và/hoặc gây trở ngại cho hoạt động của Deha Việt Nam hoặc máy tính của người dùng khác.
 11. Bạn không được phân phát thông tin quảng cáo hoặc gửi thư rác trái với quy định của Deha Việt Nam.
 12. Bạn đã đồng ý và chấp nhận rằng Deha Việt Nam có thể, theo quyền hạn độc quyền của mình, thay đổi, giám sát, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà bạn đóng góp.
 13. Bạn sẽ bồi thường và không gây thiệt hại cho Deha Việt Nam từ bất kỳ khiếu nại và tổn thất nào phát sinh do vi phạm của bạn đối với các điều khoản sử dụng này.

 

Liên kết đến trang web khác

Bạn không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của Deha Việt Nam hoặc trang web này trực tiếp từ bất kỳ trang web nào khác, trừ khi Deha Việt Nam cấp phép bằng văn bản. Hơn nữa, để được phép liên kết đến trang web này, bạn đồng ý rằng Deha Việt Nam có quyền chấm dứt quyền cho phép liên kết vào trang web này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyền hạn độc quyền của mình.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác có các điều khoản sử dụng và quy định riêng. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc hoạt động trên những trang web đó và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web đó và/hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể gánh chịu trong quá trình sử dụng những trang web đó. Những liên kết này được tạo ra chỉ nhằm tiện lợi cho việc sử dụng của bạn. Deha Việt Nam không đề cập đến bất kỳ bên thứ ba nào khác và/hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc bất kỳ nội dung hoặc tính an toàn nào của bất kỳ hoạt động nào trên những trang web đó. Bạn đã chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc tin tưởng và sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của những trang web liên kết đó. 

Văn bản cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ

Trang web của Deha Việt Nam cung cấp thông tin được đăng dưới dạng văn bản không chỉ bằng tiếng Anh mà còn bằng các ngôn ngữ khác. Bạn nên hiểu, chấp nhận và đồng ý rằng thông tin được cung cấp trên trang web này được dịch bằng cách sử dụng con người hoặc phần mềm máy tính mà không có sự xem xét từ con người, và do đó Deha Việt Nam không chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bản dịch, bất kể phương pháp dịch nào được sử dụng. Các điều kiện bổ sung được cung cấp trong phần “Từ chối bảo đảm” dưới đây.

Từ chối bảo đảm 

Bạn hiểu rằng việc sử dụng trang web này là trách nhiệm cá nhân của bạn. Chúng tôi luôn chú trọng trong việc xây dựng và duy trì trang web này. Mọi thông tin, hướng dẫn, phần mềm, sản phẩm, chương trình và dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như vậy”, mà không có bất kỳ bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý nào. Trang web được cung cấp như một nguồn tài nguyên công cộng miễn phí, mà không có bất kỳ bảo đảm nào, đặc biệt là bất kỳ bảo đảm về tính phù hợp sử dụng hoặc tính thương mại, theo mức tối đa cho phép theo luật pháp. 

Deha Việt Nam không đảm bảo hoặc cam kết rằng trang web này sẽ không bị gián đoạn, trễ chậm, an toàn hoặc không có lỗi. Nội dung trên trang web chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không nên hiểu là lời khuyên kỹ thuật. Deha Việt Nam không chịu trách nhiệm cập nhật trang web này để giữ thông tin của bạn cập nhật hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào được đăng.

Giới hạn trách nhiệm 

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng trang web là do sự quyết định và rủi ro riêng của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, Deha Việt Nam và tất cả các công ty liên kết sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi hại và thiệt hại (bao gồm cả tổn thất trực tiếp và gián tiếp, tổn thất đặc biệt hoặc tổn thất phát sinh của bất kỳ loại nào) liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi, ngay cả khi Deha Việt Nam đã được khuyến cáo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

 1. Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra, toàn bộ hoặc một phần, do các hành động, sơ suất hoặc bất cẩn của bạn, hoặc do các tình huống ngoài tầm kiểm soát của Deha Việt Nam, trong việc tổng hợp, biên soạn hoặc cung cấp thông tin được đăng trên trang web này;
 2. Bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc sai sót nào trong thông tin, bất kể nguyên nhân gây ra, hoặc sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc cung cấp thông tin;
 3. Bất kỳ việc tải xuống hoặc thu thập tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình nào có thể gây ra, bao gồm mất dữ liệu hoặc hỏng hóc hệ thống máy tính của bạn. Bạn cam kết sẽ đền bù cho Deha Việt Nam mọi trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, sự kiện pháp lý, thủ tục pháp lý, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) liên quan đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ vi phạm hoặc việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào về việc sử dụng trang web này.

Vi phạm & Chấm dứt dịch vụ

Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ luật pháp nào, theo bất kỳ hình thức nào, hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng, quy định hoặc Tuyên bố Quyền riêng tư liên quan đến việc sử dụng trang web này, Deha Việt Nam có quyền tạm hoãn hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web này của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, theo quyền đơn phương của Deha Việt Nam.

Lựa chọn luật áp dụng

Các Điều khoản sử dụng và quy định được nêu trong đây sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà không ảnh hưởng đến các quy định về xung đột luật pháp hoặc quốc gia, lãnh thổ của bạn. Mọi khiếu nại, thủ tục pháp lý hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ chỉ được xem xét tại Việt Nam, và bạn đồng ý với thẩm quyền của các tòa án đó.

Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đảm bảo đọc Điều khoản về Quyền riêng tư của chúng tôi, được để trong mục tài liệu tham khảo.

Thay đổi các Điều khoản sử dụng 

Deha Việt Nam có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ này vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản đó.

Thông báo bản quyền

© 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM. Đã đăng ký Bản quyền. Deha Việt Nam tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn cũng làm như vậy.

 

Trang web này được cung cấp bởi Deha Việt Nam như một dịch vụ dành cho khách hàng và chỉ có thể sử dụng cho mục đích thông tin và không nên hiểu nhầm là tư vấn pháp lý. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý, hãy liên hệ với luật sư.