/
/
Hệ thống hỗ trợ tuyển dụng (Quản lý sự kiện, dữ liệu, gửi email)

Hệ thống hỗ trợ tuyển dụng (Quản lý sự kiện, dữ liệu, gửi email)

◉Tổng quan và đặc trưng
Đây là hệ thống quản lý hội thảo và sự kiện liên quan đến tìm việc làm.
Hệ thống có chức năng tạo tài liệu và đọc dữ liệu hay thông tin về sự kiện, thông báo cho người tham gia.

◉Chức năng chính

・Thông báo tổ chức sự kiện
Quản lý sự kiện: số lượng người tham gia, địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức
Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng

・Dữ liệu, tài liệu
Có thể tải lên và tải xuống tệp CSV, ví dụ như kết quả sự kiện, danh sách người tham gia

・Gửi email
Hệ thống sẽ gửi lại email mời tham gia sự kiện trong vòng 72 giờ cho những người dùng chưa đăng ký tham gia sự kiện.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Thiết kế chi tiết, Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành, Thiết kế
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP, Cake PHP
Quy mô phát triển
10 Man-month
Thời gian phát triển
2,5 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.