/
/
Hệ thống phát hành phiếu yêu cầu thanh toán

Hệ thống phát hành phiếu yêu cầu thanh toán

◉Tổng quan và đặc trưng
Đây là hệ thống tự động xuất phiếu yêu cầu thanh toán cước Internet, điện thoại và gửi cho người tiêu dùng.

◉Chức năng chính
・Quản lý nhân viên
Quản lý tập trung việc chuẩn bị dữ liệu cần thiết để tạo phiếu yêu cầu thanh toán, chẳng hạn như thông tin khách hàng, gói cước, quản lý sản phẩm và mà những thay đổi các điều khoản thanh toán.

・Quy trình yêu cầu thanh toán
Hàng tháng, sau khi nhập tệp csv chứa gói cước internet và cước điện thoại từ công ty NTT vào hệ thống, các phiếu yêu cầu thanh toán được tính toán theo logic sẽ được phát hành và gửi đến người dùng

・Tăng hiệu quả công việc
Phiếu yêu cầu thanh toán được tính toán chính xác thông qua cơ chế phát hành tự động.
Phiếu yêu cầu thanh toán được gửi đến người dùng cuối kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công việc

・ Liên kết GMO
Thanh toán dễ dàng bằng thẻ tín dụng và hỗ trợ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP, HTML/CSS
Quy mô phát triển
7 Man-month
Thời gian phát triển
3 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.