/
/
Phát triển hệ thống quản lý học tập (LMS)

Phát triển hệ thống quản lý học tập (LMS)

■Tổng quan
Hệ thống quản lý học tập từ xa.

■Đặc trưng
+ Giúp quản lý hiệu quả thông tin về học sinh, giáo viên và các lớp học.
+ Học sinh và giáo viên có thể giảng bài và làm bài tập mà không cần đến trường.
+ Có thể tự điều chỉnh thời gian học.

■Chức năng
★ Học sinh:
+ List bài học
+ Nộp BT nhóm/cá nhân/đánh giá cá nhân
+ Xem BT của các nhóm khác
+ Xem Lịch sử học tập
+ Quản lý comment: Xem, trả lời comment từ giáo viên
+ Thông báo: Xem thông báo từ giáo viên
★ Giáo viên:
o  Quản lý trường học
+ Đăng kí khối – lớp học
+ Set giáo viên, Set học sinh
+ Import-Export CSV thông tin Giáo viên & Học sinh
o  Quản lý học sinh

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Phát triển, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web & App
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP, Laravel
Quy mô phát triển
15 Man-month
Thời gian phát triển
3 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.