/
/
Phát triển hệ thống quản lý nợ

Phát triển hệ thống quản lý nợ

■Tổng quan
Đây là hệ thống quản lý thông tin liên quan đến các khoản nợ.

■Đặc trưng:
Nhập xuất dữ liệu nợ

■Tính năng chính:
・Quản lý thông tin người dùng (thêm/sửa)
・Quản lý nạp/rút tiền
・Hiển thị danh sách các khoản nợ
・Nhập/xuất dữ liệu

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Browsers + IOS + Mac desktop app + Windows desktop app
Server
AWS
Ngôn ngữ
Node JS, ReactJS
Quy mô phát triển
Thời gian phát triển

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.