/
/
Trang web cung cấp dịch vụ mua bán bất động sản (Xây dựng CMS)

Trang web cung cấp dịch vụ mua bán bất động sản (Xây dựng CMS)

◉ Tổng quan và đặc trưng
Đây là website mua bán bất động sản, cho phép người dùng có thể đăng bán/ tìm kiếm các căn hộ chung cư đã qua sử dụng, giúp người dùng mua/bán chủ động hơn. Ngoài ra, với dịch vụ kết nối trực tiếp những người muốn bán nhà và người muốn mua, ký kết hợp đồng với nhứng điều khoản tốt hơn.

◉Chức năng chính
・Bán căn hộ chung cư đã qua sử dụng
Đăng tin bán căn hộ chung cư đã qua sử dụng.
Kết nối người bán và người mua, tạo hợp đồng mua bán.

・Tìm kiếm chung cư và nhà đất
Có thể tìm kiếm nhà chung cư, nhà đất đáp ứng các điều kiện mong muốn.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Phát triển
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
Quy mô phát triển
4 Man-month
Thời gian phát triển
2 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.