/
/
Ứng dụng Smartphone quản lý thu chi (iOS/Android)

Ứng dụng Smartphone quản lý thu chi (iOS/Android)

◉Tổng quan
Đây là ứng dụng quản lý thu chi hàng ngày cho mọi người.
Với giao diện đơn giản, người dùng có thể nhập các thẻ thu chi tiện lợi, nhận xét và hình ảnh một cách dễ dàng.
Ngoài tính năng tính toán, phân tích các khoản thu chi và lương của người dùng, ứng dụng có thể phân tích chi tiết thu chi của những người dùng khác.

◉Chức năng chính
・Kiểm tra các khoản thu chi
Người dùng có thể kiểm tra các khoản thu chi được ghi lại mỗi ngày.
Có thể lọc theo thời gian và phân loại, đồng thời dễ dàng tham khảo số liệu từng người dùng.

・My page calendar
Trực quan các khoản thu chi
Có thể hiển thị màn hình nhập thông tin bằng cách chọn ngày và nhấn vào nút “登録”(đăng).

・Liên kết SNS
Có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập bằng SNS.
Ngoài ra, ứng dụng có một số chức năng khác như Like, comment, thêm danh sách yêu thích.

・Phân tích thu chi
Có thể hiển một loạt khoản thu chi theo từng kỳ, từng cửa hàng, từng phân loại.
Có thể sắp xếp theo thứ tự thu chi, thời gian hoạt động, v.v.
・Xếp hạng người dùng
Có thể kiểm tra xếp hạng thu nhập và chi tiêu của người dùng trong từng thời kỳ.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Thiết kế cơ bản, Thiết kế chi tiết, Phát triển, Kiểm thử phần mềm
Thiết bị
Android + iOS
Server
AWS
Ngôn ngữ
Java, Objective – C
Quy mô phát triển
10 Man-month
Thời gian phát triển
2 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.