/
/
Ứng dụng trò chuyện (Matching platform)

Ứng dụng trò chuyện (Matching platform)

◉Tổng quan và tính năng
Đây là ứng dụng mạng xã hội/chat giúp kết nối mọi người.
Ứng dụng tích hợp các yếu tố của game hóa giúp giao tiếp trở nên thú vị hơn.
Hơn nữa, đây là một nền tảng dễ dàng kết nối những người bạn có chung sở thích.

◉ Chức năng chính
・Quản lý User
Đăng ký, đăng nhập, bằng tài khoản FB, mail, chỉnh sửa hồ sơ, thiết lập đăng.
・Tính năng message, chat
Chức năng nhắn tin và trò chuyện Trao đổi tin nhắn trực tuyến, chức năng chat cá nhân/nhóm, chức năng bình luận

・Kết nối những người bạn bè có cùng sở thích
Kết nối những người bạn có chung sở thích thông qua hồ sơ khác.

・Timeline
Đăng post, tìm kiếm, bình luận, trả lời bình luận, xem thông tin người theo dõi, quản lý

・Gợi ý phân phối thông tin
Phân phối bài đăng, thông tin bạn bè v.v… ở gần người dùng bằng thông tin GPS.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Thiết kế cơ bản, Thiết kế chi tiết, Phát triển, Kiểm thử phần mềm
Thiết bị
Android + iOS
Server
AWS
Ngôn ngữ
Apache, Mysql, PHP, HTML/CSS, Java, Objective – C
Quy mô phát triển
12 Man-month
Thời gian phát triển
3 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.