/
Lĩnh vực

Lĩnh vực

Nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất

Sản xuất, ngành mũi nhọn trong nền kinh tế Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp phải áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất và đảm bảo sự cạnh tranh. Trong thời đại số hóa, việc chuyển đổi số trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và IoT là những công cụ quan trọng giúp tăng năng suất, giảm lỗi và tiết kiệm chi phí. Đây là xu hướng không thể bỏ qua để đẩy mạnh sự phát triển bền vững của nhà máy sản xuất.

IT company

IT company

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tổ chức là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây (Cloud)…thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Xem chi tiết

Edtec

Edtec

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tổ chức là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây (Cloud)…thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Công nghệ đã thay đổi cách mà con người mua sắm và giao dịch. Thương mại điện tử đã tạo ra sự tiện lợi và linh hoạt cho người tiêu dùng. Bất cứ ai có kết nối internet có thể mua sắm từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, không cần phải di chuyển đến cửa hàng truyền thống. Thương mại điện tử cũng đã tạo ra một cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp. Việc có một cửa hàng trực tuyến không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi khách hàng, mà còn giảm thiểu các chi phí hoạt động so với cửa hàng truyền thống.

Xem chi tiết