Tuyển Dụng

Công việc mơ ước của bạn là đây

Giám đốc Marketing đảm nhiệm vận hành các bộ phận kinh doanh một cách thống nhất và có hệ thống.

Lập trình viên Python sẽ xây dựng và phát triển hệ thống trong lĩnh vực tài chính cho khách hàng Singapore.

Lập trình viên Java sẽ xây dựng và phát triển hệ thống trong lĩnh vực tài chính cho khách hàng Singapore.

Trở lại
WhatsApp
Skype
Messenger
Email
Zalo
Điện thoại