DEHA Việt Nam tham gia Vietnam IT Day 2017 được tổ chức tại Tokyo

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2017, Công ty Cổ phần DEHA Việt Nam sẽ tham gia Vietnam IT Day 2017 được tổ chức tại Tokyo. Vietnam IT Day là một sự kiện trong chuỗi sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh […]