DEHA tham gia hoạt động hỗ trợ nông trại Nhật Bản

hoat dong xa hoi

Ngày 19 tháng 6 (Thứ Bảy), DEHA đã tham hoạt động hỗ trợ nông trại Nhật Bản. Hoạt động ‘Hỗ trợ nông trại’ được tổ chức nhằm hỗ trợ nông dân duy trì sản xuất nông nghiệp và giải quyết vấn đề thiếu nguồn lao động trong nông nghiệp. Mặc dù trong ngày diễn ra […]