/
/
Hệ thống đặt phòng khách sạn, đặt bàn và đặt món ăn

Hệ thống đặt phòng khách sạn, đặt bàn và đặt món ăn

■Tổng quan
Hệ thống đặt phòng khách sạn, đặt bàn và đặt món ăn.

■Đặc trưng
・Khách hàng có thể đặt chỗ mọi lúc mọi nơi.
・Có thể tham khảo khách sạn, món ăn, dịch vụ, v.v… trước khi đặt.
・Thanh toán dễ dàng bằng nhiều phương thức thanh toán.

■Chức năng
– Chức năng đăng nhập, đăng xuất, tạo, chỉnh sửa và quản lý user (user ở đây là staff, admin).
– Chức năng đặt, sửa, xoá phòng.
– Chức năng checkin/checkout.
– Chức năng thêm sản phẩm (plan, món ăn, phương thức thanh toán, các dịch vụ của hotel,v.v.. ).
– Chức năng thanh toán và in hoá đơn (JCB, VISA, MASTER,…).

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Phát triển
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
Angular JS, Node JS
Quy mô phát triển
Thời gian phát triển

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.