/
/
Hệ thống hỗ trợ sạc điện cho xe ô tô điện

Hệ thống hỗ trợ sạc điện cho xe ô tô điện

■Tổng quan
Là hệ thống hỗ trợ sạc điện cho xe ô tô điện.

■Đặc trưng
・Thông báo tình trạng sạc của xe điện.
・Tạo hóa đơn, giúp thanh toán dễ dàng.
・Dễ dàng liên hệ đến trung tâm hỗ trợ gần nhất.

■Chức năng
・Vận hành hệ thống hỗ trợ cho các dịch vụ liên quan đến phương tiện.
・Tạo tiếp nhận request.
・Tìm kiếm trung tâm hỗ trợ gần nhất.
・Liên hệ với trung tâm hỗ trợ gần nhất.
・Tạo hóa đơn.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Thiết kế cơ bản, Thiết kế chi tiết, Phát triển
Thiết bị
Web & App
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP
Quy mô phát triển
Thời gian phát triển
08/2022 – Now

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.