/
/
Hệ thống web tạo báo giá (dạng PDF)

Hệ thống web tạo báo giá (dạng PDF)

◉Tổng quan

Đây là hệ thống phát hành báo giá đã tạo dưới dạng PDF, giúp nâng cao hiệu quả công việc nhờ vào cơ chế quản lý khách hàng.

◉Chức năng chính

・Quản lý Master data
Quản lý các thông tin về khách hàng, người phụ trách, thầu phụ…
・Quản lý báo giá
Có thể tạo mới, chỉnh sửa, xóa
・Tính năng khác.
Có thể tìm kiếm, hiển thị tất cả các thông tin báo giá đã nhập.
Có thể xem các báo giá trong quá khứ
Có thể export tài liệu dưới dạng PDF

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Phát triển, Kiểm thử phần mềm
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP
Quy mô phát triển
12 Man-month
Thời gian phát triển
3 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.