DEHA Việt Nam cùng ECCI Kickoff dự án triển khai CMMI 2.0 Level 3

cmmi-2.0-level3

Ngày 19 tháng 1, DEHA Việt Nam cùng ECCI đã tổ chức lễ kickoff dự án triển khai CMMI 2.0 level 3 tại DEHA. Tham dự lễ ký kết có đại diện của ECCI – đơn vị tư vấn sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng DEHA trong suốt thời gian triển khai dự án, […]