DEHA Việt Nam tổ chức thành công buổi tọa đàm “Chuyển đổi số trong kinh doanh và quản lý – góc nhìn chuyên gia” tại Đại học Thương mại

Hơn 70% các dự án chuyển đổi số trên toàn cầu THẤT BẠI. Đây thực sự là con số gây chú ý  được chuyên gia của DEHA chia sẻ trong buổi tọa đàm “Chuyển đổi số trong kinh doanh và quản lý – Góc nhìn chuyên gia” tại Trường Đại học Thương Mại diễn ra […]