/
/
Amaro Foods sử dụng SYSPRO ERP để tiêu chuẩn hóa quy trình kinh doanh và từ bỏ các quy trình thủ công

Amaro Foods sử dụng SYSPRO ERP để tiêu chuẩn hóa quy trình kinh doanh và từ bỏ các quy trình thủ công

Hồ sơ Khách hàng

Là thành viên của Tập đoàn Libstar, Amaro Foods sản xuất và cung cấp sản phẩm bánh nướng, bao gồm bánh mềm, loạt sản phẩm braai, croissants, bánh đặc biệt, bánh tráng và bánh nước nóng. Khách hàng của Amaro Foods bao gồm một nhà bán lẻ hàng đầu và một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn. Với cơ sở sản xuất tại Epping, Montague Gardens và Killarney Gardens ở Cape Town, Amaro Foods sản xuất hàng hóa chất lượng cao, điều này có thể được quy cho sự tài năng của đội ngũ lao động và nguyên liệu chất lượng cao.

 

Thách thức kinh doanh

Amaro Foods cần tiêu chuẩn hóa quy trình kinh doanh trên bốn đơn vị kinh doanh và chuyển từ các thực hành thủ công trên giấy sang một giải pháp tích hợp đầy đủ với dữ liệu chính xác và thời gian thực.

 

Giải pháp

Phù hợp với quyết định của Tập đoàn Libstar về việc tiêu chuẩn hóa hệ thống SYSPRO trên toàn bộ hoạt động, Amaro Foods triển khai SYSPRO và hệ thống Quản lý Sản xuất & Kho TransLution để tạo ra một giải pháp tích hợp mượt mà.

 

Kết quả

Ngoài việc tiêu chuẩn hóa quy trình kinh doanh trên bốn đơn vị kinh doanh để đảm bảo chúng được thực hiện một cách nhất quán, Amaro Foods hiện nay có đầy đủ thông tin minh bạch về tất cả sản phẩm của mình. Công ty cũng đã nâng cao hiệu quả, giảm lỗi và cải thiện thời gian xử lý.

Tôi tin rằng chất lượng sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng thông tin của chúng tôi là thời gian thực, đóng công việc của chúng tôi thường xuyên hơn và xác định các biến động một cách nhanh chóng và dễ dàng, từ đó giảm lãng phí và chi phí.

– Wouter Nel, Quản lý Công nghệ Thông tin, Amaro Foods.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Giai đoạn phát triển
Thiết bị
Server
Ngôn ngữ
Quy mô phát triển
Thời gian phát triển

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.