/
/
Hệ thống quản lý đặt hàng (tự động tạo các tài liệu cần thiết như phiếu yêu cầu thanh toán,…)

Hệ thống quản lý đặt hàng (tự động tạo các tài liệu cần thiết như phiếu yêu cầu thanh toán,…)

◉Tổng quan và Tính năng

Đây là một hệ thống quản lý tập trung các hoạt động lưu kho, tồn kho và bán hàng, đồng thời tự động tạo các tài liệu sau đó như phiếu yêu cầu thanh toán dựa trên báo giá.
Ngoài ra hệ thống còn có chức năng quản lý lãi lỗ cho từng dự án.

◉ Các chức năng chính
・Quản lý tài liệu và trạng thái dự án theo đơn vị dự án
Sau khi nhập báo giá, hệ thống sẽ tự động tạo đơn đặt hàng, xác nhận đặt hàng, phiếu giao hàng, biên bản nghiệm thu, phiếu yêu cầu thanh toán, hóa đơn và giấy chuyển tài liệu

・Quản lý lãi lỗ theo từng dự án
Một tính năng của hệ thống là có thể quản lý thông tin theo từng dự án. Hệ thống liên kết giữa dự án (tiếp nhận đơn hàng) và đơn đặt hàng nên có thể quản lý lãi lỗ của từng dự án.

・Chức năng thông báo
Thông báo công việc có thể được gửi vào nhiều khung thời gian tùy chọn, chẳng hạn như nhắc nhở trước 2 ngày, đúng ngày, hoặc 3 ngày sau.

・Được thiết kế để các hoạt động chung được thực hiện hiệu quả
Thiết kế để có thể xử lý status, xuất file pdf, gửi mail, gửi thư cùng lúc.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
Apache, Mysql, PHP, HTML/CSS
Quy mô phát triển
15 Man-month
Thời gian phát triển
3 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.