/
/
Hệ thống đấu giá xe cũ (Solidity)

Hệ thống đấu giá xe cũ (Solidity)

◉Tổng quan và đặc trưng

Đây là hệ thống đấu giá xe cũ.
Bằng cách sử dụng private blockchain network, hệ thống làm rõ tất cả thông tin liên quan đến chiếc xe kể từ khi nó được sản xuất, chẳng hạn như đăng ký xe, thay đổi chủ sở hữu, lịch sử sửa chữa, v.v…

Giúp người bán và người mua yên tâm hơn khi giao dịch.

◉ Chức năng chính:

・Lưu trữ trên Ethereum

Lưu trữ thông tin về vòng đời của xe trên chuỗi bằng cách tạo các smart contract trên mạng Ethereum

・Đăng thông tin xe lên web và màn hình ứng dụng

Có thể kiểm tra lịch sử của chiếc xe trên web hoặc ứng dụng nên người mua và người bán xe có thể yên tâm giao dịch.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web & iOS
Server
Ngôn ngữ
Node JS, Rest-full API
Quy mô phát triển
6 Man-month
Thời gian phát triển
4 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.