/
/
Hệ thống IoT tổng hợp dữ liệu phân tích

Hệ thống IoT tổng hợp dữ liệu phân tích

◉Tổng quan và Tính năng
Đây là hệ thống IoT tổng hợp dữ liệu phân tích.
Ghi lại mực nước, chất lượng nước, dữ liệu môi trường,v.v… của trạm cấp nước thu được từ cảm biến, đồng thời trực quan hóa và quản lý dữ liệu trên màn hình web.

◉ Các tính năng chính
Sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập dữ liệu phân tích
ReactJS, NodeJS, Rest-full API, MongoDB
Firmware: C/C++

Người dùng có thể xem và quản lý dữ liệu phân tích trên biểu đồ.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
C++, Node JS, ReactJS, Rest-full API
Quy mô phát triển
16 Man-month
Thời gian phát triển
4 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.