/
/
Hệ thống kế toán cho công ty dịch vụ kế toán nước ngoài

Hệ thống kế toán cho công ty dịch vụ kế toán nước ngoài

◉ Tổng quan và đặc trưng
Đây là hệ thống kế toán cho công ty kế toán ở nước ngoài. Với hệ thống này, kế toán viên có thể nhập các dữ liệu như biên lai, hóa đơn, trực quan hóa các khoản thu chi một cách dễ dàng, giúp cải thiện hiệu quả công việc.

◉Chức năng chính

Các chức năng của công ty kế toán
・Download dữ liệu ghi sổ kế toán.
・Chỉnh sửa, thêm mới, xóa dữ liệu ghi sổ kế toán.

Chức năng điền tên tài khoản/nghiệp vụ kinh tế, tài chính
・Tự động điền tài khoản kế toán khi nhập tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
・Nếu nhập tài khoản kế toán, hệ thống sẽ hiển thị danh sách gợi ý tên các nghiệp vụ kinh tế, tài chính thường dùng.

Chức năng khách hàng:
Có thể nhập dữ liệu dạng hình ảnh (jpeg, png) hoặc file scan PDF bằng cách kéo thả

Chức năng dịch vụ kế toán:
・Có thể vừa xem tài liệu scan dạng PDF vừa nhập dữ liệu excel.
・Có thể tự động lưu lại thời gian vào sổ kế toán, tính toán tốc độ làm việc của nhân viên kế toán.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web
Server
不明
Ngôn ngữ
PHP, Cake PHP
Quy mô phát triển
8 Man-month
Thời gian phát triển
2 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.