/
/
Hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh thái cho trẻ em

Hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh thái cho trẻ em

■Tổng quan
Hệ thống đăng bài và quản lý thông tin, sự kiện, báo cáo hoạt động của câu lạc bộ.
Các bậc cha mẹ muốn con mình tham gia các hoạt động thân thiện với môi trường có thể xem hoạt động của các câu lạc bộ ở địa phương.

■Đặc trưng
・Có thể tìm thấy câu lạc bộ phù hợp thông qua báo cáo hoạt động đã được đăng.
・Có thể tìm hiểu chi tiết về các hoạt động sinh thái trước khi cho con tham gia.
・Có thể sàng lọc lĩnh vực hoạt động, tìm kiếm thông tin câu lạc bộ, báo cáo, hoạt động, v.v…
■Chức năng
★Website admin:
・Quản lý thông tin câu lạc bộ
・Quản lý báo cáo hoạt động của câu lạc bộ

★Website user:
・Đăng ký thông tin club
・Đăng ký báo cáo hoạt động
・Hiển thị thông tin, báo cáo hoạt động của club
・Hiển thị các event của club
・Hiển thị list báo cáo hoạt động lọc theo các điều kiện như lĩnh vực,…

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Phát triển
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP
Quy mô phát triển
16 Man-month
Thời gian phát triển
4 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.