/
/
Hệ thống quản lý đặt lịch tập, quản lý khách hàng, thanh toán cho cơ sở fitness

Hệ thống quản lý đặt lịch tập, quản lý khách hàng, thanh toán cho cơ sở fitness

◉Tổng quan và đặc trưng
Đây là hệ thống cho phép đặt chỗ tập tại cơ sở fitness, quản lý khách hàng và thanh toán trực tuyến gói tập.
Người dùng có thể đăng ký và thanh toán trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ sở fitness.

◉Chức năng chính

・Đặt lịch tập
Sau khi đăng ký/đăng nhập, người dùng có thể lên kế hoạch gói tập luyện phù hợp nhất với bản thân trên hệ thống đăng ký tập.

・Chức năng quản lý
Có thể quản lý tập trung từ đăng ký, công khai và quản lý thông tin cửa hàng đến quản lý thông tin thành viên, sáng tạo nội dung…

・Thanh toán online
Do thanh toán dưới hình thức online nên quản trị viên có thể quản lý trong backend.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành, Thiết kế
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
Apache, Mysql, PHP, HTML/CSS
Quy mô phát triển
16 Man-month
Thời gian phát triển
4 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.