/
/
Hệ thống quản lý kho (Quản lý đơn hàng, Quản lý tồn kho, Quản lý bán hàng)

Hệ thống quản lý kho (Quản lý đơn hàng, Quản lý tồn kho, Quản lý bán hàng)

◉Tổng quan và đặc trưng
Đây là hệ thống quản lý tập trung quá trình lưu kho, quản lý hàng tồn kho và quản lý bán hàng, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và cải thiện công việc bán hàng.

◉Chức năng chính

・Quản lý công việc hàng ngày
Thực hiện công việc quản lý như: nhập dữ liệu/ in đơn hàng, kiểm tra hàng trong kho, ghi nhận doanh số bán hàng, truy vấn dữ liệu, tình trạng thanh toán,…

・Quản lý master data
Tìm kiếm, đăng ký và cập nhật dữ liệu master data, ví dụ như khách hàng, nhà cung cấp, bán hàng, sản phẩm, đơn giá, v.v…

・Chức năng thống kê
Thống kê từ đơn đặt hàng, dữ liệu khách hàng, giúp người dùng quản lý kho và cải thiện tình hình bán hàng.

・Tự động tạo và in tài liệu
Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng, hệ thống sẽ tự động phát hành và in đơn đặt hàng, phiếu yêu cầu thanh toán.

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
Apache, Mysql, PHP, HTML/CSS
Quy mô phát triển
12 Man-month
Thời gian phát triển
3 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.