/
/
Hệ thống Simulation hiệu suất máy trao đổi nhiệt

Hệ thống Simulation hiệu suất máy trao đổi nhiệt

■Tổng quan
Hệ thống simulation hiệu suất máy trao đổi nhiệt

■Chức năng
– Tính toán JF đơn của máy trao đổi nhiệt
– Tính toán JF phức hợp của máy trao đổi nhiệt
– Tính toán mô phỏng hiệu suất của máy trao đổi nhiệt
– Bảo trì vật lý của máy trao đổi nhiệt
– Bảo dưỡng thành phần khí hỗn hợp của máy trao đổi nhiệt

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Phát triển, Thiết kế
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
Angular JS
Quy mô phát triển
Thời gian phát triển

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.