/
/
Hệ thống thuê xe đạp điện

Hệ thống thuê xe đạp điện

■Tổng quan
Hệ thống thuê xe đạp điện.

■Đặc trưng
・Khách hàng có thể thuê xe đạp điện thông qua ứng dụng để di chuyển quanh các khu nghỉ dưỡng và thành phố.
・Có thể tự do lựa chọn thời gian sử dụng và gói thuê.
・Dễ dàng thanh toán qua ứng dụng.

■Chức năng
・App dành cho khách:
– Đăng ký tài khoản, thẻ thanh toán
– Có thể kiểm tra trạng thái của xe đạp điện
– Có thể chọn gói thuê và trả phí sử dụng
・Trang web quản lý:
– Quản lý thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của khách hàng
– Nhập thông tin xe đạp điện
– Cập nhật trạng thái của xe đạp điện
– Quản lý tình trạng, vị trí của xe đang được thuê

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Time & Material
Giai đoạn phát triển
Định nghĩa yêu cầu, Thiết kế cơ bản, Thiết kế chi tiết, Phát triển, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP, HTML/CSS, React Native
Quy mô phát triển
28 Man-month
Thời gian phát triển
14 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.