/
/
Website thương mại điện tử sử dụng EC_CUBE

Website thương mại điện tử sử dụng EC_CUBE

◉Tổng quan và đặc trưng
Đây là một website thương mại điện tử sử dụng EC-CUBE.
Chúng tôi xây dựng website thương mại điện tử dựa trên nền tảng EC-CUBE, điều chỉnh các chức năng cần thiết cho một website thương mại điện tử, từ chức năng tìm kiếm sản phẩm đến chức năng đặt hàng và thanh toán phù hợp với yêu cầu và quy trình kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp.
Với website thương mại điện tử, doanh nghiệp có thể mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua hàng tốt hơn, cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng.

◉Chức năng chính
Các chức năng cần có cho một website thương mại điện tử: Tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và thanh toán…
Phiên bản EC-CUBE: Version 4.0

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành, Thiết kế
Thiết bị
Web
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP, HTML/CSS, Javascript
Quy mô phát triển
4 Man-month
Thời gian phát triển
2 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.